Szanowni Państwo, Diagności laboratoryjni,

Podczas XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, który odbędzie się w terminie 2-4 września 2021 r. w Bydgoszczy, zostanie zorganizowany kurs dla diagnostów laboratoryjnych pt.: „Diagnostyka laboratoryjna w hematologii 2021”. Zakresem tematycznym kursu będzie program merytoryczny XXIX Zjazdu PTHiT.

Kurs będzie zorganizowany przy współpracy z Biurem Oddziału Kształcenia Podyplomowego (BOKP) Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który wystawi zaświadczenia potwierdzające uzyskanie punktów edukacyjnych. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość uzyskania punktów edukacyjnych tzw. "twardych" oraz punktów edukacyjnych "miękkich". Warunkiem uzyskania "twardych" punktów edukacyjnych będzie zaliczenie testu sprawdzającego z tematyki XXIX Zjazdu PTHiT w zakresie laboratoryjnej diagnostyki hematologicznej.

Koszt udziału w kursie będzie wliczony w zjazdową opłatę rejestracyjną. Test będzie zrealizowany w formie elektronicznej.

Podczas rejestracji na Zjazd prosimy zaznaczyć, że zgłaszają Państwo chęć udziału w kursie dla diagnostów laboratoryjnych. Szczegółowe informacje dotyczące godziny i miejsca przeprowadzenia testu sprawdzającego znajdą się w szczegółowym programie zjazdu.

Kierownik Naukowy
kursu „Diagnostyka laboratoryjna w hematologii 2021”
Dr hab. Artur Słomka, prof. UMK