Streszczenia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do przesyłania streszczeń prac, które zostaną opublikowane w materiałach XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.
Streszczenia można przesyłać od dnia 3 listopada 2020 r.
 

  • STRESZCZENIA WYKŁADÓW można zgłaszać wyłącznie online, za pośrednictwem poniższego Konferencyjnego Systemu Streszczeń
  • Termin zgłaszania streszczeń wykładów upływa 31 maja 2021 r. do godz. 24.00
  • Maksymalna liczba słów wynosi 300
 
  • STRESZCZENIA PRAC ORYGINALNYCH, które Zespół Recenzentów zakwalifikuje do prezentacji ustnych lub do sesji plakatowych, można zgłaszać wyłącznie online, za pośrednictwem poniższego Konferencyjnego Systemu Streszczeń 
  • Termin zgłaszania prac oryginalnych upływa 9 maja 2021 r. do godz. 24.00
  • Maksymalna liczba słów wynosi 300
  • Streszczenia mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim
  • Zgłaszane prace nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane
  • Każda zgłoszona praca oryginalna będzie oceniana przez Zespół Recenzentów
  • Jeżeli zgłoszona praca zostanie przyjęta do prezentacji podczas Zjazdu, wówczas wymagana jest rejestracja conajmniej jednego z autorów

 

Z poważaniem,
Komitet Naukowy
XXIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów