Opłaty zjazdowe
OPŁATA ZJAZDOWA do 30.06.2021 r. do 02.08.2021 r. po 02.08.2021 r.
Członkowie PTHiT 500,00 zł brutto
(406,50 zł netto)
650,00 zł brutto
(528,46 zł netto)
850,00 zł brutto
(691,06 zł netto)
Uczestnicy niebędący członkami PTHiT 600,00 zł brutto
(487,80 zł netto)
750,00 zł brutto
(609,76 zł netto)
950,00 zł brutto
(772,36 zł netto)
Członkowie PTHiT do 35 roku życia 300,00 zł brutto
(243,90 zł netto)
350,00 zł brutto
(284,55 zł netto)
450,00 zł brutto
(365,85 zł netto)
* W ramach opłaty rejestracyjnej został przewidziany kurs dla diagnostów laboratoryjnych pt. „Diagnostyka laboratoryjna w hematologii 2021” realizowany zgodnie z wymogami ciągłych szkoleń.

DANE DO PRZELEWU:

Eleven Agency Anna Wacławek
ul. I. Gandhi 35/255, 02-776 Warszawa
Bank: ING Bank Śląski, nr konta: 04 1050 1025 1000 0097 3427 4385

Tytuł przelewu: PTHiT, numer potwierdzenia rejestracji (RegID) oraz imię i nazwisko Uczestnika

Termin płatności: Opłaty należy dokonać w ciągu 7 dni od dnia dokonania rejestracji


FAKTURA:

  • za udział w konferencji oraz zakwaterowanie Uczestnik otrzyma fakturę z 23% VAT
  • faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty na konto Biura Organizatora
  • faktura VAT zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji

WARUNKI ANULACJI UCZESTNICTWA:

  • Bezkosztowa anulacja udziału jest możliwa do 60 dni przed rozpoczęciem Zjazdu

Po tym terminie obowiązywać będą następujące koszty rezygnacji:

  • anulacja między 59-30 dni przed rozpoczęciem Zjazdu skutkuje obciążeniem Uczestnika 50% kosztami
  • anulacja między 29-15 dni przed rozpoczęciem Zjazdu skutkuje obciążeniem Uczestnika 75% kosztami
  • anulacja od 14 dnia przed rozpoczęciem Zjazdu skutkuje obciążeniem Uczestnika 100% kosztami