Transfuzjologia

 • Transfuzjologia kliniczna
 • Nowoczesne podejście do immunologii transfuzjologicznej
 • Aspekty bezpieczeństwa w krwiodawstwie i krwiolecznictwie
 • Niekonwencjonalne zastosowanie składników krwi
 

Hemostaza

 • Skazy krwotoczne osoczowe
 • Skazy krwotoczne płytkowe
 • Jak rozpoznawać i leczyć genetyczne zaburzenia hemostazy
 • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ)
 

Choroby mieloproliferacyjne

 • Ostra białaczka mieloblastyczna
 • Zespoły mielodysplastyczne - teraźniejszość i przyszłość
 • Przewlekłej białaczka szpikowa – odzwierciedlenie postępu w hematoonkologii
 • Nowotwory mieloproliferacyjne Filadelfia ujemne
 • Rzadkie nowotwory mieloproliferacyjne
 

Limfoproliferacyjne

 • Przewlekła białaczka limfatyczna
 • Chłoniaki agresywne
 • Chłoniaki nieziarnicze T-komórkowe
 • Chłoniaki ośrodkowego układu nerwowego
 • Chłoniak Hodgkina
 • Ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci i dorosłych
 • Szpiczak plazmocytowy
 • Dyskrazje plazmocytowe
 

Niedokrwistości

 • Niedokrwistości
 • Aplazje szpiku i nocna napadowa hemoglobinuria
 

Przeszczepy

 • Przeszczepienia autologicznych komórek krwiotwórczych
 • Przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych
 • Zaburzenia immunologiczne w transplantologii i nie tylko
 

Leczenie wspomagające

 • Szczepienia i zapobieganie infekcjom
 • Powikłania zakrzepowe w hematoonkologii
 

Varia

 • Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
 • Hematologia eksperymentalna
 • Hematologia przedkliniczna
 • Badania cytogenetyczno-molekularne w hematoonkologii
 • Molecular hematology. From research through modern diagnostics to novel treatment
 • Cytometria przepływowa w diagnostyce hematologicznej
 • Chłoniaki graniczne w klasyfikacji WHO 2016 - perspektywa hematopatologa
 • Diagnostyka laboratoryjna w hemostazie
 • Terapia CAR-T